[มัธยมปลาย] แนวข้อสอบวิชาดาราศาสตร์

โพสต์โดย: Kerati10495 | เมื่อ: 2013-3-22 14:01| เปิดอ่าน: 38653| ความคิดเห็น: 1

เชิญสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก Homework เพื่อเข้าถึงเนื้อหา ได้อย่างสมบูรณ์

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
แนวข้อสอบวิชาดาราศาสตร์
1. กลุ่มดาวใดนิยมใช้สำหรับหาตำแหน่งดาวเหนือ
ก. กางเขนใต้                                ข. ปลาทางใต้
ค. มงกุฎเหนือ                                ง. หมีใหญ่
2. การที่ดวงอาทิตย์ขึ้นไม่ตรงทิศตะวันออกทุกวันเป็นผลมาจากสิ่งใด
ก. แกนโลกส่าย                                ข. แกนโลกเอียง
ค. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์                ง. โลกหมุนรอบตัวเอง
3. การที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดสิ่งใด
ก. กลางวันกลางคืน                        ข. พระอาทิตย์เที่ยงคืน
ค. ฤดูกาล                                ง. แสงเหนือแสงใต้
4. การส่ายของแกนโลกมีผลต่อสิ่งใด
ก. กลุ่มดาวเปลี่ยนรูปทรง                ข. จำนวนดาวฤกษ์ปรากฏมากขึ้น
ค. ดาวเหนือปรากฏสว่างไม่คงที่        ง. ดาวเหนือเปลี่ยนดวง
5. ข้อใดที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงนานที่สุด ถ้าไม่คำนึงถึงความเร็วในวงโคจร
ก. โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลก       
ข. โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์อยู่ไกลโลก
ค. โลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลก
ง. โลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์อยู่ไกลโลก
6. ข้อใดเป็นกฏของเคบเลอร์
ก. ความเร็วในวงโคจรของดาวเคราะห์ต่างกัน
ข. ดวงจันทร์หันด้านเดียวมายังโลก
ค. ดวงอาทิย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ
ง. ดาวเคระห์โคจรเป็นวงรี
7. คนที่อาศัยในซีกโลกเหนือควรติดตั้งโซลาเซลล์อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
ก. ติดตั้งให้ขนานกับพื้นโลก
ข. เอียงทางเหนือหรือใต้ก็ได้แต่ต้องเท่ากับลองกิจูด
ค. เอียงไปทางใต้เท่ากับละติจูดที่ติดตั้ง
ง. เอียงไปทางเหนือเท่ากับละติจูดที่ติดตั้ง
8. ดวงอาทิตย์จะปรากฏบนท้องฟ้านานที่สุดสำหรับซีกโลกเหนือเมื่อใด
ก. เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นตรงทิศตะวันออก
ข. เมื่อดวงอาทิตย์ปัดใต้สุด
ค. เมื่อดวงอาทิตย์ปัดเหนือสุด
ง. เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ไกลโลกมากที่สุด
9. ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีการเคลื่อนตำแหน่งบนท้องฟ้าเร็วที่สุด
ก. ดาวพลูโต                                ข. ดาวพุธ
ค. ดาวศุกร์                                ง. ดาวอังคาร

10. ดาวเคราะห์ดวงใดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากโลก
ก. ดาวเนปจูน                                ข. ดาวพุธ
ค. ดาวเสาร์                                ง. ดาวอังคาร
11. ดาวเคราะห์ดวงใดมีโอกาสเห็นได้ในตอนกลางวัน
ก. ดาวพฤหัสบดี                        ข. ดาวพุธ
ค. ดาวเสาร์                                ง. ดาวอังคาร
12. ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งห่างจากดวงอาทิตย์ 1.52 A.U. จะมีระยะทางใกล้โลกที่สุดกี่กิโลเมตร
ก. 150 ล้านกิโลเมตร                        ข. 228 ล้านกิโลเมตร
ค. 26 ล้านกิโลเมตร                        ง. 78 ล้านกิโลเมตร
13. ดาวดวงใดที่ไม่สามารถส่องกล้องโทรทรรศน์สำรวจได้ครบทุกส่วนจากโลก
ก. ดวงจันทร์                                ข. ดาวพุธ
ค. ดาวศุกร์                                ง. ดาวอังคาร
14. ดาวดวงใดมีผลต่อปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงมากที่สุด
ก. ดวงจันทร์                                ข. ดวงอาทิตย์
ค. ดาวเคราะห์ชั้นใน                        ง.ดาวเคราะห์วงใน
15. ดาวฤกษ์ดวงใดที่มีสามารถเห็นได้ทุกฤดูกาลจากประเทศไทย
ก. ดาวโจร                                ข. ดาวตาวัว
ค. ดาวหัวใจสิงห์                        ง. ดาวเหนือ

16. ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างมากที่สุดเมื่อมองจากโลกคือดาวอะไร
ก. ดวงอาทิตย์                                ข. ดาวโจร
ค. ดาวดวงแก้ว                                ง. ดาวปาริชาติ
17. ดาวฤกษ์ในข้อใดที่มีความสว่างปรากฏมากที่สุด
ก. มีค่าแมกนิจูดเป็นค่าลบ                ข. มีค่าแมกนิจูดเป็นบวก
ค. มีค่าแมกนิจูดเป็นศูนย์                ง. มีค่าแมกนิจูดเป็นอนันต์
18. ดาวศุกร์จะปรากฏให้เห็นทางใดในเวลาเช้ามืด
ก. ทิศตะวันตก                                ข. ทิศตะวันออก
ค. ทิศทิศใต้                                ง. ทิศเหนือ
19. ในเวลา 1 ปี มี 366 วัน เรียกปีนี้ว่าอย่างใด
ก. Tropical year                        ข. Sidereal year
ค. Anomalistic year                        ง. Leap year
20. นักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทรรศน์ชนิดใดในการสำรวจหลุมดำ
ก. กล้องโทรทรรศน์ทุกชนิด                ข. กล้องโทรทรรศน์วิทยุ
ค. กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง                ง. กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
21. ในเดือนธันวาคมประเทศใดจะมีช่วงกลางวันยาวนานที่สุด
ก. นอร์เวย์                                ข. บราซิล
ค. อินโดนีเซีย                                ง. แอฟริกา

22. ปรากฏการณ์ใดที่มนุษย์บนดวงจันทร์ไม่สามารถเห็นได้
ก. โลกขึ้นตก                                ข. โลกค้างฟ้า
ค. โลกปรากฏเป็นเสี้ยว                        ง. โลกหมุนรอบตัวเอง
23. เมื่อผู้สังเกตอยู่ที่ขั้วโลกเหนือจะเห็นดาวบนท้องฟ้าเคลื่อนที่อย่างไร
ก. ขึ้นจากทิศตะวันออกและผ่านเมอริเดียน
ข. วนรอบตัวไปทางขวามือ
ค. วนรอบตัวไปทางซ้ายมือ
ง. หยุดอยู่กับที่
24. วัตถุท้องฟ้าใดไม่มีในรายการของ Messier
ก. M100                                ข. M13
ค. M150                                ง. M31
25. หน่วยวัดระยะทางใดที่ได้มาจากการคำนวณระยะเชิงมุม
ก. นอติกัลป์ไมล์                        ข. ปีแสง
ค. พาร์เซค                                ง. หน่วยดาราศาสตร์
เฉลย
1. ตอบ ง หมีใหญ่ เพราะกลุ่มดาวหมีใหญ่อยู่สูงจากขอบฟ้ามากกว่า และสังเกตุเห็นง่ายกว่า โดยที่แนวของดาวสองดวงแรกจะชี้ไปที่ดาวเหนือ(ดาวโพลาลิส)พอดี ห่างประมาณ 25 องศา
2. ตอบ ข. แกนโลกเอียง เพราะโลกเอียง 23.5 องศา ทำให้วันหนึ่งๆที่โลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ โลกจะหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน
3. ตอบ ก. กลางวันกลางคืน
4. ตอบ ง. ดาวเหนือเปลี่ยนดวง เพราะการส่ายของโลกทำให้มุมเอียงของแกนโลกนั้นเปลี่ยนไป ทำให้แกนโลกจากเดิมที่ชี้ไปที่โพลาลิส(ดาวเหนือในปัจจุบัน) เปลี่ยนไปชี้ดาวเหนือดวงใหม่แทน
5. ตอบ ค. โลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลก
6. ตอบ ง. ดาวเคระห์โคจรเป็นวงรี
7. ตอบ ค. เอียงไปทางใต้เท่ากับละติจูดที่ติดตั้ง
8. ตอบ ค. เมื่อดวงอาทิตย์ปัดเหนือสุด เพราะสำหรับคนที่อยู่ซีกโลกเหนือ วันที่ดวงอาทิตย์ปัดเหนือสุดจะทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเร็วและตกช้ากว่าปกติ ดวงอาทิตย์จะอยู่บนฟ้านานที่สุด เรียกตำแหน่งนี้ว่า summer solstice
9. ตอบ ข. ดาวพุธ
10. ตอบ ก. ดาวเนปจูน ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือ พุธ ศุกร์ อังคาร พฤหัส เสาร์
11. ตอบ ข. ดาวพุธ
12. ตอบ ง. 78 ล้านกิโลเมตร
13. ตอบ ก. ดวงจันทร์ เพราะดวงจันทร์หันเข้าหาโลกเพียงด้านเดียว
14. ตอบ ก. ดวงจันทร์
15. ตอบ ง. ดาวเหนือ เพราะแกนโลกชี้ไปยังดาวเหนือ ดังนั้นไม่ว่าโลกโคจรไปเท่าใดก็จะยังเห็นดาวเหนือทางทิศเหนืออยู่เสมอ
16. ตอบ ก. ดวงอาทิตย์  เพราะเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด และมองเห็นได้สว่างมากที่สุด
17. ตอบ ก. มีค่าแมกนิจูดเป็นค่าลบ ค่าแมกนิจูดคือค่าที่แสดงความสว่างของดาว ยิ่งมีค่าน้อยจะยิ่งสว่างมาก ถ้ามีค่ามากจะสว่างน้อย
18. ตอบ ข. ทิศตะวันออก
19. ตอบ ง. Leap year  
Tropical year หมายถึงระยะเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยอ้างอิงกับจุด vernal equinox  มีค่าเท่ากับ 365.24219 วัน
Sidereal year หมายถึงระยะเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยใช้ดาวฤกษ์เป็นจุดอ้างอิง มีค่าเท่ากับ 365.25636 วัน
Anomalistic Year คือปีที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่ง perihelion (ตำแหน่งใกล้ดวงอาทิตย์) มีค่าเท่ากับ  365.25964 วัน
20. ตอบ ข. กล้องโทรทรรศน์วิทยุ เพราะหลุมดำจะปล่อยคลื่นความถี่ออกมา ในการสำรวจหาจึงต้องใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุในการตรวจหาคลื่นความถี่นั้น จะทำให้รู้ตำแหน่งของหลุมดำ
21. ตอบ ง. แอฟริกา เพราะในช่วงเดือนธันวาคม ดวงอาทิตย์จะอยูในตำแหน่ง winter solstice ก็คือดวงอาทิตย์จะค่อนมาทางใต้มากที่สุด ประเทศในซีกโลกใต้ที่อยู่ทางใต้มากที่สุดจะเห็นดวงอาทิตย์ยาวนานที่สุดในช่วงเดือนนั้น
22. ตอบ ก. โลกขึ้นตก เพราะดวงจันทร์หันเข้าหาโลกเพียงด้านเดียวเสมอ จึงเห็นโลกอยู่กับที่ ไม่มีการขึ้น-ตก
23. ตอบ ข. วนรอบตัวไปทางขวามือ เพราะโลกจะหมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกาตามแกนของโลก ผู้สังเกตที่อยู่ขั้วโลกเหนือซึ่งอยู่แกนหมุนของโลกพอดี จึงเห็นดาวโคจรไปรอบๆตัว จากทางซ้ายไปขวา
24. ตอบ ค. M150
25.        พาร์เซค คือระยะทางที่ทำให้ค่ามุม parallax ของดาวดวงนั้นมีค่าเท่ากับ 1 ฟิลิปดา (คำว่า parsec มาจากคำว่า parallax second)        SD =  1    pc    =    206,265 AU    =    3.08 x 1  012 กิโลเมตร    =    3.26 ปีแสง
ilek2428 โพสต์ 2013-8-13 18:05:31 | ดูโพสต์ทั้งหมด
มีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลย ขอบใจจ๋า !
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
การแจกแจงความถี่ของข้อมูล ขอคำอธิบายด้วยนะครับ
การแจกแจงความถี่ของข้อมูล ขอคำอธิบายด้วยนะครับ
โพสต์เมื่อ : 2015-05-17
เปิดอ่าน : 314 ความคิดเห็น : 2
รวมมิตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
รวมมิตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
โพสต์เมื่อ : 2015-04-28
เปิดอ่าน : 476 ความคิดเห็น : 0
รวมรายชื่อถนน "ข้าว" ในประเทศไทย
รวมรายชื่อถนน "ข้าว" ในประเทศไทย
โพสต์เมื่อ : 2015-04-14
เปิดอ่าน : 293 ความคิดเห็น : 0
[เฉลย] คำถามท้ายบทที่ 2 :: ชีววิทยา ม.4 ::
[เฉลย] คำถามท้ายบทที่ 2 :: ชีววิทยา ม.4 ::
โพสต์เมื่อ : 2015-04-14
เปิดอ่าน : 1147 ความคิดเห็น : 0
[เฉลย] คำถามท้ายบทที่ 1 :: ชีววิทยา ม.4 ::
[เฉลย] คำถามท้ายบทที่ 1 :: ชีววิทยา ม.4 ::
โพสต์เมื่อ : 2015-04-14
เปิดอ่าน : 1084 ความคิดเห็น : 0
ช่วยผมทำข้อสอบเตรียมทหารพร้อมวิธีทำหน่อยครับ
ช่วยผมทำข้อสอบเตรียมทหารพร้อมวิธีทำหน่อยครับ
โพสต์เมื่อ : 2015-02-25
เปิดอ่าน : 527 ความคิดเห็น : 1
ข้อตกลงการใช้งาน
ข้อตกลงการใช้งาน
โพสต์เมื่อ : 2015-02-10
เปิดอ่าน : 456 ความคิดเห็น : 0
เฉลยข้อสอบ O-NET ม.6 (58) พาร์ทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉลยข้อสอบ O-NET ม.6 (58) พาร์ทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โพสต์เมื่อ : 2015-02-10
เปิดอ่าน : 587 ความคิดเห็น : 0
เทคนิคการจำวิตามิน
เทคนิคการจำวิตามิน
โพสต์เมื่อ : 2014-09-12
เปิดอ่าน : 2416 ความคิดเห็น : 0
คลัง คำไวพจน์
คลัง คำไวพจน์
โพสต์เมื่อ : 2014-08-18
เปิดอ่าน : 24593 ความคิดเห็น : 0

Archiver|WAP|

Powered by Discuz!|GMT+7, 2015-10-10 17:47 , Processed in 0.041178 second(s), 12 queries , Gzip On, Xcache On.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้